0948666665 phamtientue@gmail.com

Địa điểm Phạm Tuệ Auto

Chuyên mua bán và ký gửi các loại xe cũ mới!

Bản đồ trên Google Map

Chỉ dẫn đường đi cụ thể