0948666665 phamtientue@gmail.com

Phạm Tuệ Auto

Chuyên mua bán và ký gửi các loại xe cũ mới!

Phạm Tuệ Auto

Chuyên mua bán và ký gửi các loại xe ô-tô mới và đã qua sử dụng.

Phạm Tuệ Auto
Địa chỉ: 487 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên Số điện thoại: 0948666665
Thành phố: Hà Nội Fax:
Chỉ dẫn đường đi Email: phamtientue@gmail.com